Exportar páxinas

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.
    • literal translation Pode exportar o texto e a historia de edición dunha páxina calquera ou un conxunto de páxinas agrupadas nalgún ficheiro XML. No futuro, poderá ser importado noutro wiki que utilice o programa MediaWiki, aínda que non se ten esta funcionalidade na versión actual.

Para exportar páxinas, insira os títulos na caixa de texto que está máis abaixo, poñendo un título por liña, e se quere seleccione a versión actual e todas as versións vellas, coas liñas de historia da páxina, ou só a versión actual con información sobre a última edición.

No último caso, por usar tamén unha ligazón, por exemplo Special:Export/Tren para a páxina Tren.