Celtia

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Keltia, Zeltia.

Orixe e significado

  • Terra dos celtas.
  • A orixe está na palabra celta, que segundo algún autor ten a súa orixe na propia lingua dos celtasDdNG (Celtai), da que virían as denominacións que lles daban os gregos (kéltai/keltoi).

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

  • Galicia.
  • Galicia + Bretaña + Irlanda + Escocia + Gales + Illa de Man + Cornualles + ..?

Outros datos de interese

Eduardo Pondal chama así a Galicia.

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.