Celta

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Kelta.

Orixe e significado

A palabra celta, que segundo algún autor DdNG ten a súa orixe na propia lingua dos celtas (Celtai), da que virían as denominacións que lles daban os gregos (kéltai/keltoi).

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.