Carme

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Carmela, Carmo.

Orixe e significado

Hebrea: (Carmel/Karmel) xardín, que deu lugar ao topónimo dun monte.

Hipocorísticos

Carmiña, Carmucha, Mucha, Lucha, Carmuca, Arocha, Curucha, Mima, Mela.

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

Ten a súa orixe no nome dun monte entre Galilea e Samaría onde habitaban eremitas.

Outros datos de interese

Non ten nada que ver co latín carmen (canto)DdNG.

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.