Anxo

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Ánxel, Ánxele, Ánxelo, Anxeo, Anxio, Anxo da Galiza, Anjo.

Orixe e significado

Grega: mensaxeiro.

Hipocorísticos

Xelo.

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.