Aldo

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

  • Xermánica (longobarda): (ald) adulto, crecido, vello.DdNG

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Alda.

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.