Abril

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

[a"B|il]

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

Latina.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

Abril Ares, quen tiña unha rúa en Compostela.

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

En tempos foi un nome frecuente en Galiza.

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.